På laurdag ringjer kyrkjeklokkene for alle 4-åringane i Fitjar .

Sokneprest Olav Johannes Oma held for tida på med Pastoral etterutdanning, i tillegg til jobben. I studiet skal alle ha eit lokalt prosjekt og Olav valdte å satsa på 4-åringane. Her såg han for seg eit opplegg som kunne gjennomførast og som var nytt på Fitjar.

Det nye for 4-åringane i år er at dei ikkje berre er invitert til kyrkja for å motta 4-årsbok, søndag 28. september kl. 11.00, dei er og innvitert til oppdagingsferd i kyrkja førstkomande laurdag.  Soknepresten har skreve brev med invitasjon til alle som er døypt i Fitjar kyrkje og som er fødd i 2004. Men dei som er døypt andre stader eller ikkje døypt i det heile er like velkomne denne dagen, sjølv om dei ikkje har fått brev. 2004-kullet er stort, med heile 54 ungar som høyrer til i Fitjar.

Presten har førebudd seg til å ta imot mange ungar i kyrkja. Han er ikkje åleine om dette, men har med seg 13 andre kjekke vaksne, som har ein eller anna tilknytting til kyrkja eller ein av søndagsskulane i kommunen. «Dette høyres så kjekt ut at eg skulle ynskja eg var 4 år», sa mange av dei vaksne då dei gjekk gjennom det som skal skje på laurdag. Og me høyrer at det allereie er mange 4-åringar som har fått brev og som gler seg til denne dagen.

Kva er det så som skal skje, kva er det ungane skal få oppleva, Olav? Dei skal få sjå og gjera mange ting som mange vaksne aldri har sett eller gjort. Dei skal få sjå inni orgelet, som har eit heilt rom bak seg, kanskje spela på orgelet, dei skal få sjå døypefonten, oppleva søndagsskulen, sjå, høyra og kjenna at kyrkjeklokkene slår, og det er ikkje slike klokker som me har hengande på veggen heima. Dei skal få sjå seg rundt på kyrkjegarden, på galleriet og nede i kyrkja, og så skal dei få «sitja» i preikestolen. Eg har og satt mange i sving med å baka bollar, så til slutt vert det saft og bollar, og ein kaffi/te-kopp til dei vaksne.

Gler du deg til laurdag, Olav-prest? JA! ! !

Kva er det du gler deg til, då? Eg gler meg veldig til å treffa alle 4-åringane, bli litt kjent med dei og å visa dei kyrkja, for det er så mykje kjekt og spennade å sjå på her, mange ulike rom. Og så er eg veldig spent på korleis det blir med så mange ungar i kyrkja. Eg håpar alle kjem. Og då trur eg det blir endå kjekkare å møtast igjen om søndagen då dei skal vera med på familiegudsteneste og få boka si. No held eg på med å skriva namn i alle bøkene, så alle får ei personleg helsing frå meg.

Klokka elleve på laurdag står Olav-prest og dei andre klar til å ta imot alle 4-åringane, og dei vaksne dei har med seg. Olav vil til slutt oppmoda om at folk sprer dette, slik at dei som eventuelt ikkje har fått brev og kjem. Og så må ingen bli forskrekka når dei høyrer kyrkjeklokkene på laurdag, dei ringjer til ære for alle 4-åringane, og ropar denne dagen: Lat småborna koma!