Ein dag møttest to karar bort i vegen.
–Ja, de to brørne er så like, sa den eine, at eg vert aldri klok på kven av dåke som ikkje lever lenger.
–Ja, det må vere meg det då, sa den andre, for bror min lever i alle fall i beste velgåande.