Adventstida er vår førebuingstid mot jula, og me treng å tenkje på kvifor Guds Son vart menneske. Men for mange av oss blir adventstida veldig hektisk. Kanskje er det godt for oss å kome til kyrkja ein kveld for å ta retreat fra den travle kvardagen?

Onsdag 10. desember kl 20:00 arrangerer me kveldsbønn i kyrkja for siste gong i 2014. Som vanleg skal vi ha liturgisk bønestund då.

Vi planlegg òg å ha bønevandring. Bønevandring er å be mens ein går. Du kan stoppe ved fire ulike bønnestasjonar for å be under vandringa.

Velkomen til kveldsbønn i Fitjar kyrkje!

Ingressbilete: Fitjar kyrkje. Foto: Nobu

 (Annonse)

steroide anabolisant legal