Full diskusjon frå første spørsmål. Frå venstre: Trond Fitjar, Alf Inge Træet, Lisbeth Olsen, Birte Steinsland og Kari Steinsland Vik. Foto: Arne Vestbøstad

 

Ein gjeng nordmenn samla på eit hotell i ein utkant. Dei prøver så godt dei kan, men av og til går det i «badl». Nei, det er ikkje Paradise Hotel det er snakk om, men quizen på hotellet.

 

Quiz kan vera eit spørsmål om liv og/eller død, men det kan også vera spørsmål knytta til Gjøvik, slik tilfellet var på Fitjar Fjordhotell fredag kveld. Med tolv fullsette bord, med rundt seks personar på kvart bord, utbasunerte quizgeneral Geir Bjarte Hatlevik at dette var den best besøkte quizkvelden på lenge, trass i at vinterferien stod for døra.

På CV-en min har eg ført opp at eg var med på laget som samanlagt vann quizen ved studentpuben i Kristiansand i 2005/2006. Eg reknar meg for å vera ein som har eit roteloft av ein hjerne, med ein del usortert kunnskap som har klora seg fast. Det er med denne kunnskapen som med andre ting som blir stabla hulter til bulter, at om du lirkar litt i stabelen, er sjansen stor for at du får fanget fullt av andre ting i tillegg til det du eigentleg var på utkikk etter, særleg om du er under tidspress. Då er det ikkje alltid like enkelt å enda opp med det du var på jakt etter.

Det var difor med skrekkblanda fryd eg møtte opp på hotellet fredag kveld, for ein runde med quiz. Utan noko vidare om og men fekk eg plass ved bord 9, eit lag bygt opp rundt Trond Fitjar, Alf Inge Træet og Lisbeth Olsen, i kveld supplert med Birte Steinsland, Kari Steinsland Vik og underteikna.

 

Typisk

Alt frå spørsmål 1 er den typiske quiz-stemninga sett. «Kva bispedømme var det første til å få ein kvinneleg biskop?»

«Hamar. Er det ikkje det?»

«Jo, det høyrest rett ut»

«Men heiter bispedømmet Hamar?»

«Eg er ikkje sikker.»

 

For å verne familiane til deltakarane, har kjeldene blitt anonymisert, for det som skjer på quizen, bør ofte bli verande på quizen. Så går det slag i slag med spørsmål, tru og tvil, og ein svingar frå å vera skråsikkert til flakkande i blikket på sekundar. Akkurat som i livet elles. Nokre opplevingar må ein likevel på quiz for å få. Kor lenge kan ein diskutera om rally og rallycross er det same? Eller kor mange det er på banen i ein basketballkamp, om gangen, på kvart lag? Fem? Seks? Fem? Sju? Vanlegvis slår ein opp for å finna ut av det, men i ein quiz er ein overlaten til seg sjølv og stemmene inni og rundt hovudet.

 

«Det spørsmålet har eg svart feil på før, det veit eg, men kva svarte eg då og kva var det som var det rette?»

«Det er jo ein ganske liten bane, og spelarane er ganske store…»

«Nei, eg trur me skriv seks…»

FEIL! viste det seg. Det er fem Eller: «Kva by er det som har ei svane i byvåpenet sitt?»

«Eg veit ikkje…»

«Haugesund har tre måsar.»

«Kor er det ein finn svanar, då? Er det i ferskvatn eller i saltvatn?»

«Det er vel begge plassar»

«Ja…»

«Er det ein plass på Sørlandet?»

«Eller rundt Mjøsa… Gjøvik kanskje? Mjøsas kvite svane?»

«Eg tenkte på det same. Det høyrest rett ut»

«Eg trur det er Porsgrunn. Har ikkje Porsgrunn Porselen ei svane i emblemet sitt?»

Ah, eit argument som blir framført med tyngde, det likar me. Me går for Porsgrunn. Rett svar: Gjøvik

«Åh, det var jo det me hadde først»

«Det er viktig å bestemma seg for det ein kjem på først. Det sa tysklæraren min til meg, og det har eg tatt til meg».

Og likevel…

 

Den indre justisen i gruppa syter heldigvis for at vedkommande som kom med forslaget om å skifta frå Gjøvik til Porsgrunn ikkje gløymer det så fort, og også blir minna på det dei neste gongane det kjem eit forslag frå den kanten… Med eit smil, sjølvsagt.

På den positive sida kan eg for eiga rekning seia at eg lærte noko om Gjøvik denne kvelden…

Vinnarlaget sat ikkje på bord 9. Bord 12, Team Siglo, vann. Så visste me ikkje kven som i 2009 hadde ein hit med songen Battlefield (Jordin Sparks), eller namnet på fjorden Svinesundbrua kryssar (Ringdalsfjorden). Men det viktigaste er ikkje å vinna, men å delta, og me er alle vinnarar…

 

Me hadde i alle fall alt rett på biletquizen!

 

Det var fleire som var framme og kontrollrekna poengsummane, men dei hjartelause poengsummane blei ståande. Foto: Arne Vestbøstad
Eit heilt middels quizlag. Frå venstre: Trond Fitjar, Alf Inge Træet, Lisbeth Olsen, Birte Steinsland, Kari Steinsland Vik og Arne Vestbøstad. Foto: Kjetil Rydland