Er du framleis i tvil om kva parti som skal få di stemme ved haustens kommunestyre- og fylkestingsval? Ein uhøgtidleg partitest kan kanskje gje deg svar. Sjølv om testane er uhøgtidlege, og ikkje lokalt forankra, kan dei likevel gje ein viss peikepinn på kva som er haustens rette val for deg.

Om ikkje anna så kan det kanskje vera grei helgeunderhaldning.

Valgomaten – Aftenposten.no

Velgerguiden – VG Nett

Partitesten – Nettavisen.no