Kva tyder å tustra? Test lokalkunnskapen og bli med i trekninga av tre flaxlodd frå fitjarposten.

Ta del i Fitjar Quizen HER.

Konkurransen startar tysdag 09. juni og avsluttast fredag 19. juni.

Ein må ha minst 8 av 12 rette for å vera med i trekninga av premiane.

For å vera med i trekninga må ein også hugse å registrera namn og e-post.

1-3 premie: Flaxlodd.

Vinnarane av flaxlodd i Fitjar Quiz 52 vart:
Øystein Aarbø
Irene Kalsås
Sissel Ivarsøy

PS: Når Quizen er avslutta, og premiar er trekt, vert den til ein test der fasit kjem opp etter at oppgåvene er fullført.

Tidlegare Fitjar Quizar finn du her