Ein av naboane våre kom hit med eit utruleg stort insekt i dag.