Tysdag og onsdag i neste veke blir det skipa kurs i lyngsviing i Fitjarøyane.

Eigarar og brukarar av landbrukseigedommar i Fitjarøyane er blitt inviterte til informasjonsmøte om Fitjarøyane som referanseområde kystlynghei i neste veke. I etterkant av dette vil det bli skipa kurs i sviing. Det er Aase Nøttveit på Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor som opplyser dette til fitjarposten.no.

Kurset startar med ein teoridel tysdag 15. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen, Fitjar Rådhus. Dagen etter kl. 10.00 er det avreise frå Larsen me» Sjød’n. Ferda går til Straumøyo, der den praktiske delen av kurset vil bli gjennomført. Kursleiar både i teori og praksis er Mons Kvamme frå Lyngheisenteret i Lindås.

Påmelding til Aase Nøttveit på tlf. 53 45 85 48 eller kundetorget, Fitjar kommune tlf. 53 45 85 02. Kursavgifta på praksisdagen blir 200 kr. Det blir naturlegvis teke atterhald om godt og lagleg vêr.