Ønskjer du å kunne laga flotte presentasjonar med tekst, tabellar, diagram og grafikk, er det no tilbod om kurs på Fitjar i dette.

Kurset vil gå føre seg på Fitjar vidaregåande skule med oppstart torsdag 21. januar. Til saman er det sett av fire torsdagskveldar til dette kurset. Kvar av dei på tre timar.

Fleire opplysningar finn du på her. Eller på tlf. 53 45 78 00 / 53 45 78 22