Fagkonsulent landbruk, Åse Nøttveit, i Fitjar kommune opplyser til fitjarposten.no at det i februar vert kurs i sviing av lynghei.

Det er framleis eit par plassar ledige. Link til kurset: http://haugaland.lr.no/nyhetsarkiv/2010/7817.

Påmelding til Tveit vgs: 994 17 633 /52 77 48 50