Laurdag 28 mars kjem Mons Kvamme fra Lyngheisenteret og held kurs i lyngsviing på Straumøy. Det vert både teoretisk og praktisk opplæring.

Dette er aktuelt for alle som har interesse for skjøtsel av opne lyngbeiter og beitedyr i kystlandskapet vårt. Forsøksringen står som arrangør av kurset.

Påmelding innan 23 mars til Øyvind Vatshelle: 98245838