I haust skipar Fitjar kommune til kurs i kost- og aktivitetsrettleiing.

Er du uroleg for vektutviklinga til barnet ditt? Treng de hjelp til endring?

Fitjar helsestasjon gir i haust tilbod til barn mellom 6 og 12 år med føresette, om kost- og aktivitetsrettleiing.

Det vil bli samlingar annankvar tysdag i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Oppstart 9. september klokka 14.15-15.30. I alt åtte samlingar før jul.

Spørsmål og påmelding:
Helsesøster Kjersti Førland Sjøvold, tlf.  91524832, eller fysioterapeut og folkehelsekoordinator Kari Raunholm, tlf.  90585586.

(ANNONSE)