Onsdag 21. mai  kl. 17.30 skal drama/teaterelevane i Kulturskulen ha  teaterframsyning.

Stykket er kalla «Den 16. Rottekrigen» og handlar om ein tenkt situasjon der forureining har øydelagt jorda.
Vel møtt!