Dansarane i Fitjar kulturskule takkar for applausen, og me andre takkar for ei feiande flott oppvisning! Foto: Kjetil Rydland.

I går kveld heldt dansarane i Fitjar kulturskule ei feiande flott oppvisning for eit svært imponert og takknemleg publikum i Kultursalen.

Om lag halve salen var fylt av foreldre, besteforeldre og småsøsken då dei lokale dansarane vår viste fram noko av det dei har øvd på i haust. Og for ei framsyning! Ei oppvisning i engasjement og glede som me sjeldan har sett maken til.

Dei unge dansarane i alderen sju til ni år sjarmerte med ballettdansen sin. Foto: Kjetil Rydland.

Ikkje alle nummera sat skikkeleg, men det var det berre danselærar Karoline Frederich som såg. Alle me andre let oss imponera stort over kva dei 24 dansarane i alderen sju til tretten år hadde å visa fram. Me seier som ein av foreldra:

– Trur me har fått ein tryllekunsrtnar av ein danselærar i Karoline Frederich!

I løpet av vel ein halvtime tok danselæraren og dei unge elevane oss gjennom elleve dansenummer frå ulike sjangrar, alt frå ballett, klassisk musikk, jazz, hiphop og folkemusikk. Undervegs fortalte danselæraren kva dei har jobba spesielt med i haust.

Me kunne sjå på dei unge elevane at det har gitt resultat! Den unge danselæraren hadde òg eitt og anna nyttig tips som me andre kunne ta med oss vidare. Sjølv om me aldri kan bli gode å dansa …

Det einaste ankepuntet me har, er at ingen gutar var med. Me vonar derfor at gutane etter kvart melder seg, og oppdagar kor kjekt og lærerikt dette er!

Caroline Frederich, engasjert danselærar i Fitjar kulturskule. Foto: Kjetil Rydland.