Kultursjef Bente Bjelland opplyser om at det går an å koma med framlegg til Kultur- og Næringsprisen fram til 10. desember.

Det skulle ikkje mangle kandidatar til dette i bygda vår, men framlegga må altså kome kultursjefen i hende innan 10. desember.