Foto: privat

Kristi Rydland og Lars Jakobsen giftar seg i Fitjar kyrkje laurdag 27. juli kl. 14:00.

Dei som vil få med seg vigsla er hjarteleg velkommen! Festen vert på Fitjar bedehus.

Familie og vener gratulerar!