Me skal starta opp KRIK-treninga igjen etter ferien på kulturhuset på fyrstkomande fredag.

Velkommen til KRIK-treninga etter juleferien! Treninga startar kl. 19.00 og avsluttar kl. 21.00. U-caf er open til kl. 22.00.

Året 2011 er eit spesielt år både for KRIK som organisasjon og KRIK Fitjar: KRIK vart starta i 1981 og KRIK Fitjar i 2001. I denne samanhengen vil me ha spennande jubileumsmarkeringar også i Fitjar!