Førstkomande fredag startar KRIK opp att i Fitjar Kultur og Idrettsbygg. Samstundes går startskotet for eit nytt ungdomskor med Ann-Sofie Drønen  som dirigent. Koret startar kl. 19.00, vil vera i tensing-stil – og alle ungdommar frå 8. klasse og oppover er velkomne til å vera med. Det gjeld òg KRIK som startar kl. 20.00.