Foto: Kreftforeningen

Bøssene må stå, og innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft vert heldigital i år.

Den årlige innsamlinga går frå 7.–15. mars. Over 20 000 bøssebærarar skulle ha gått frå dør til dør for å samla inn pengar til forsking på kreftformer få overlever. Nå tar Kreftforeininga nødvendige grep.

– Vi vil gjøre det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset, ikke minst med tanke på sårbare grupper. Dette er en del av vårt samfunnsansvar. Derfor gjennomfører vi ikke fysiske aksjoner fra dør til dør eller på offentlige steder, men fortsetter med full styrke i våre digitale kanaler, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Fitjarrussen plar vera med på innsamlingsaksjonen, og ber no Fitjarbuen stø dei digitalt.

– Fitjarrussen ser på aksjonen som den viktigaste oppgåva vår, og me er takksame for at me får høve til vera med. Difor inviterer me både privatpersonar, bedrifter og næringslivet i Fitjarbygdo til å vera med og støtta denne viktig saka, via vipps eller på nett i år.

Fitjarrussen har eige Vippsnr: 451037, og oppmodar folk til å nytta dette.