Kraftlinja på 22 kV mellom Vestbøstad-feltet og Kråko vert no fjerna. Den er erstatta av nedgraven kabel. Det betyr endå sikrare straumforsyning og færre stolpar og leidningar i området.

Torsdag 26. juni klatra Knut Inge Isdahl opp i stolpane nærast Vestbøstad 3 og klipte av dei tre leidningane. Det var då 20 år sidan han og kollegaene monterte linja, i 1988.

Leidningar og stolpar vert no fjerna heilt så snart det let seg gjera, melder Fitjar Kraftlag på si eiga heimeside.