Fitjar kraftlag delte tysdag ut gåver av årsoverskotet sitt. I alt delte dei ut rundt 470 000 kroner.

 -Me kan dela ut inntil 10 prosent av årsoverskotet, og det er svært kjekt at me på denne måten kan bidra til fellesskapen i Fitjar, sa kraftlagssjef Ole Vidar Lunde og styreformann Johannes Koløen ved utdelinga.

Desse fekk gåver frå Kraftlaget:

Kalveid Vel: ( Aktivitetsplass)     5 000,-

Dåfjorden vel/ Sælevik skule:(Kanoar): 25 000,-

Fitjar Musikklag (rep. Losjehuset): 15 000,-

Fitjar Skyttarlag ( Delfinansiering anlegg):   100 000,-

NFU Stord /Fitjar ( Varmtvassbading for utviklingshemma).: 5 000,-

Venner av Slåtterøy fyr (vedlikehald): 5 000,-

Øvrebygda vel-lag (Sitjegrupper tursti): 5 000,-

Vestbøstad Vel (Utbetring av vestbøstad Beach og leikeplass): 5 000,-

Fitjar Frivilligsentral (Utstyr til Ope hus for ungdom): 10 000,-

Havnahuset bu og behandlingssenter (Nytt fjernsyn) 20 327,-

Brandasund kystbarnehage: 25 000,-

Aktiv Seglas (opprusting, Seladon) 10 000,-

Helse Fonna (Stillerom, Stord sjukehus): 5 000,-

Diakoninemnda i Fitjar (Diakoniarbeid blant eldre): 5 000,-

Osternes Mannskor (Konkret prosjekt). 6 000,-

Fitjar Idrettslag: Støtte til ungdomsarbeid: 175 000,-

Stranda Velforeining (utbetring, Hageberg skule): 10 000,-

Fitjar skulekorps (Korpstur til Kristiansand): 35 000,-

Konfirmantleir: 5 000,-