Det var ingen ukontrollert brann denne gongen, men derimot ein svært vellykka avsviing av 600 mål lyng og einer rundt Kinno på Fitjar. Andre året på rad har Osternes beite- og sankelag gjort ein kjempejobb med å ta opp att denne formen for skjøtsel av fjellbeitene. Avsviinga vert gjort for å betra beitene og auka antall beitedyr. Samstundes motverkar det attgroing av fjellet vårt.

Lettare å ta seg fram
Dei som har trakka i knehøg brake vil no gleda seg over at det vert lettare å ta seg fram i terrenget. Rett nok vil dei som tar turen på vestsida av Måsavatnet, i vår sjå svarte skråninger, men allereie til sommaren vil det spire i oska, fortel Åse Nøttveit til Fitjarposten.no.

Osternes beite og sankelag har gjorde ein kjempejobb i år som i fjor, då område frå Olstjønn mot Midtfjellet vart avsvidd, avsluttar Åse Nøttveit.