Fitjar skulekorps får nytt øvingslokale i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Samstundes øver dei til stor konsert saman med andre musikantar frå Stord og Bømlo.

På konserten som skal vera i kveld kjem det til å sitta eit stort brass-korps på scenen i kultursalen med musikantar ikkje berre frå Fitjar skulekorps, men og frå Langeland skulekorps, Sagvåg skulekorps og Meling og Våge samarbeidskorps. Fleire av desse musikantane var samla til øving i kultursalen heile laurdag ettermiddag. I dag, søndag, er alle saman på plass for å øva med The Brazz Brother som og skal vera med på konserten klokka 19 i kveld.

Medan korpset øvde laurdag ettermiddag var ein positiv gjeng korpsforeldre i gang med flytting til nytt øvingslokale. Fitjar skulekorps har i alle år hatt øvingane sine på Rimbareid skule. No har dei fått nytt øvingslokale i Fitjar kultur- og idrettsbygg, som dei skal dela med musikklaget og andre grupper. Rommet ligg i andre etasje like ved kultursalen. Det er ein forholdsvis stor og open speilsal, med utsikt mot Bakken. Korpset har og eit lager her, der dei kan samla arkiv og diverse utstyr. Sidan korpset har mykje tungt utsyr og lokalet ligg i andre etasje, vart det mange tunge tak på gjengen som stilte til dugnad. Ein kan håpa at dei får betalt med sterkare musklar og ikkje vonde ryggar, men sjølv om dugnadsgjengen var både sterke og positive, rekna dei med det vert mest av det siste.

Musikklaget tok det nye øvingslokalet i bruk torsdag sist veke, og leiar Kitty Træet seier det var eit forholdsvis godt lokale å øva i. Førstkomande måndag skal skulekorpset ha si første øving her, og frå då av skal alle korpsøvingane for hovudkorpset føregå her. Gruppeøvingar, juniorøvingar og aspirantøvingar skal fortsatt vera på Rimbareid skule og eventuelt Øvrebygda skule.

Me ynskjer korpset lykke til med nytt lokale og med konserten i kveld.