-Det går no an å kjøpa bilettar av ymse slag hos Post i Butikk hos Larsen, melder Larsen Multihandel.