I år var det for første gong konfirmasjon både laurdag og søndag den andre helga i mai.

Sjeldan har vêret laga ei finare ramme rundt høgtidsdagane enn i år. Bjørka har forlengst sprunge ut, bakkane er grøne, og så får me attpåtil sol og nær 20 grader på gradestokken.

Me tok del i den første gudstenesta i dag, og kunne merke at det lyse og lette prega både konfirmantar og forsamling, sjølv om me nok trur at dei fekk med seg alvoret i høgtida òg.

I ein artig, men òg tankevekkjande powerpoint-tale utfordra kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu konfirmantane til å fortsett følgja han dei er døypte til. Sokneprest Olav Oma leia liturgien på ein verdig og høgtidsfull måte og stod for forbønshandlinga saman med kyrkjelydspresten.

Eli Simonsen er stadig ein framifrå tekstlesar, Harald Skumsnes gjorde ein flott organistjobb og kyrkjetenar Ann-Sofie Drønen sytte for at lyden under gudstenesta var utmerket.

Våre hjartelegaste gratulasjonar går til alle konfirmantane med ønskje om lykke til vidare på livsferda..