Kyrkjelydspedagog Landi Lønning Matre i spissen for prosesjonen med kappekledde konfirmantar. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Førstkomande laurdag og søndag er det konfirmasjon i Fitjar kyrkje, fire månader etter at koronapandemien sette ein stoppar for feiringa i mai.

Dermed blir det haustkonfirmasjon i Fitjar for første gong på over 50 år. Konfirmasjonsgudstenestene går av stabelen laurdag 12. september klokka 10.30, 12.00 og 13.30, og søndag 13. september kl. 11.00.

Det er dessverre avgrensa plassar i kyrkja, og gudstenestene er berre for inviterte. Men det er mogleg å følgja konfirmasjonen på Youtube, kan me lesa på nettsida til Fitjar kyrkje.

Desse er konfirmantar i Fitjar kyrkje i år:

Laurdag 12.9 kl. 10.30:

Halvor Livastøl Aga
Andrea Brakedal
Eirik Fitjar
Mari Fitjar Hjelle
Sigmund Mikal Aga Hopperstad
Adrian Opedal Huseth
Eirik Torbjørnsen
Mathea Olsen Vik

Laurdag 12.9 kl. 12.00:

Leon Ivarsøy Bårdsen
Julian Drivenes Helland
Ingrid Johanna Grimen
Hanne Inntveit
Emil Wilhelmsen Reigstad
Regine Haukeland
Jens Ragnar Våge Helland
Rune-André Holmedal
Nathalie Jespersen Lyngbø

Laurdag 12.9 kl. 13.30:

Jørgen Skram Isdahl
Thea Eggøy Nilsen
Sander Nordbustad
Ingeborg Prestbø
Isabel Helland Skumsnes
Helena Solli
Amalie Helland Tislevoll
Johannes Tufteland
Ola Sigurd Vestbøstad

Søndag 13.9 kl. 11.00:

Adrian Hugøy Berntsen
Alma Brekke
Siren Brekke
Jan Grønås Bukkøy
Tuva Grimen
Gabriel Helland Kannelønning
Linnea Kleppe Nordbustad
Amalie Prestbø
Camilla Vik