I morgen, søndag, blir det presentasjonsgudstjeneste i Fitjar kyrkje.

De nye konfirmantene skal presenteres under gudstjenesten. Vi har fått oss et band med lovsangsteam, og skal synge mange ungdommelige lovsanger.

Temaet er ”Elsk både venner og fiender”, og budskapet skal formidles med hjelp av powerpoint-presentasjon. KRIK-tenledere skal også være aktive deltakere!

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og foreldremøte. Alle tidligere og nye konfirmanter er spesielt invitert!

legal steroids that work