I går fekk Fitjar kyrkjelyd sjå dei som skal konfirmerast våren 2015.

Fitjar kyrkje var nesten fullsett i går, då kyrkjelyden blei presentert for dei 44 nye konfirmantane. Sokneprest Olav Oma ønskte velkommen, og talte over ein tekst frå Jesaja 6,1-8. Jesaja møter Gud i tempelet.

Både song, musikk og presten sin tale var spesielt retta mot dei unge. Bent-Jarle Brenne, Dagfinn Brekke, Steinar Vik, Olaug Gloppen og Johannes Olsen stod for musikken, og forsongarar var Silje Devik og Karen Marie Sætre. 

Nesten alle dei påmelde konfirmantane møtte opp, og fekk kvar sin konfirmantbibel av sokneprest Olav Oma. Ein flott ungdomsflokk som no skal «gå for presten», som det heitte før i tida.

Etter gudstenesta var det kyrkjekaffi, og så inviterte kyrkjelydspedagog Birgitte Drønen Brenne dei unge og foreldra deira til orienteringsmøte. Å gå for presten inneber litt meir variert aktivitet enn før i tida. Konfirmantane kan velja mellom drama, konfcamp, KRIK og kor. Det siste tibodet er nytt av året; Fitjar ungdomskor blir starta opp att i haust.

Det er altså eit variert program ungdommane skal gjennom før dei blir konfirmerte søndag 10. mai 2015.

Ingressbilete: Nesten alle dei 44 konfirmantane møtte opp, og her vinkar dei med konfirmantbiblane som dei fekk utdelt under gudstenesta i går. Foto: Kjetil Rydland.