Kyrkja sitt annonserte arrangement KodeB er avlyst grunna for få påmeldingar.

 Det seier kyrkjelydspedagog Silje Fyllingen til fitjarposten.no