I Fitjar kyrkjelyd kan 11–12-åringene vere med og gjere eit djupdykk i Bibelen. Fitjar kyrkjelyd inviterer alle i aldersgruppa, i Fitjar kommune, til å delta på eit opplegg rundt velkjende og mindre kjende bibelforteljingar.

-Målet er å vekkje leseglede, nysgjerrighet og undring over det rike innhaldet i Bibelen. Hjå oss skjer det i løpet av fem innhaldsrike samlingar i januar og februar, opplyser kyrkjelydspedagog Silje Fyllingen. Første samling er førstkomande torsdag.

Ho fortel vidare at det i år er tredje året på rad at ein arrangerer dette i Fitjar kyrkjelyd. Ho understrekar at KodeB er for alle 11- og 12- åringane i Fitjar kommune. Det vil seie dei ei som er døypt eller tilhøyrige. Born som har ei mor eller ein far som er medlem, får invitasjon i posten. Men det er òg høve å vere med om ein ikkje er døypt eller av ein aller annan grunn ikkje har fått invitasjon. Nærare opplysningar for du ved å kontakte Silje Helen Fyllingen. Epost: sify@fitjar.kommune.no eller telefon 456 11 480

Boka over alle bøker
-Dagens barn får ei stor og samansett religiøs påverknad. På skulen får barna innføring i alle religionar, og i media er okkulte fenomen i vinden som aldri før. Det fører til at mange barn er nokså forvirra. Buddha, Allah, Muhammed, gjenferd, klarsynte, tarotkort, Gud og Jesus blir ”putta i same gryte”. Kva er kristen tru og kva er noko anna? Det er derfor viktigare enn nokon gong at barna vert kjent med Bibelen og bodskapen der.