Fitjar Skulekorps var ein av ni mottakarar av pengegåver då Sparebanken Vest delte ut tilsaman ein million kroner på Bakeriet Frugård/Arena onsdag kveld.

 

På Arena fekk pengane bein å gå på onsdag kveld, då Sparebanken Vest delte ut ein million kroner tilsaman, under overskrifta «Hjartebank for Stord og Bømlo». Det er sagt om pengar at dei er som møk; du må spreia dei for at dei skal gjera noko nytte. Sparebanken Vest har i fleire år gjort dette. Dei har dryssa pengar over Vestlandet, for å gjera landsdelen endå betre å bu i, og onsdag hadde dei tromma saman til gratiskonsert og overrekkingsseremoni til gode føremål i Sunnhordland.

Frå Fitjar var det fleire som fekk pengegåver. Fitjar skulekorps fekk 75 000 kroner, pengar som kjem vel med i drifta av eit korps i vekst, og som i år er 55 år gamal. Fotballgruppa i Fitjar Idrettslag fekk 100 000 kroner overlevert, pengar som skal gå til å byggja garderobeanlegg ved kunstgrasbanen. Saman med sjekken fekk leiar av fotballgruppa, Gisle Levåg, beskjeden «Det er viktig å dusja».

 

Gisle Levåg takka for pengane Fitjar Idrettslag fekk overlevert av Ingrid Vestbøstad (delvis skjult, til høgre). Foto: Arne Vestbøstad

 

Også Sunnhordland padleklubb, som har fleire aktive medlemer i Fitjar, fekk 100 000 kroner, mellom anna til til innkjøp av kajakkar, og Norsk Forbund for Utviklingshemmede sin sommarleir på Halsnøy fekk 100 000 kroner.

 

Sunnhordland Padleklubb med sin gåvesjekk, representert ved Geir Ingolf Strand og Håvard Økland. Foto: Arne Vestbøstad
Denne glade gjengen fekk onsdag kveld 100 000 kroner til sommarleiren til sommarleiren til NFU på Halsnøy. Frå venstre: Geir Tore Søreide, Andreas Bergsvåg, Mathias Lussand Larsen og Jørund Thorland Innvær. Foto: Arne Vestbøstad

 

Over fire hundre små og store prosjekt kom inn til komiteen, som hadde i oppgåve å plukka ut dei som skulle dela ein million kroner. Dei landa på ni ulike prosjekt, som fekk mellom 75 000 og 175 000 kroner. Nytt av året er det at det også følgde ein gratiskonsert med. Då billettane blei lagt ut, blei dei nesten rivne bort, slik at det var eit fullpakka Arena på Leirvik som fekk oppleva dette arrangementet.

 

Øvrige mottakarar:

Solid ungdomsavdeling: 100 000 kr

Bømlo Røde Kors hjelpekorps: 100 000 kr

Bremnes Idrettslag: 100 000 kr

Moster Amfi: 150 000 kr

Stord Idrettslag: 175 000 kr

 

Det gjekk til tider heitt føre seg då moroklumpane Gisle Børge Styve og Heine Totland gav gass. Foto: Arne Vestbøstad

 

Stjerneskot og Kate Perry-favoritt Aurora sytte for at pop-foten fekk lufta seg under «Hjartebank»-arrangementet. Foto: Arne Vestbøstad.
Silja Sol stod for eit vart intermezzo, åleine med gitaren sin. Foto: Arne Vestbøstad

Ingressbilete: Komiteformann Håkon Vatle, Liv Mari Koløen Lønning, konferansier Heine Totland, korpsmusikant Mari Koløen Lønning og prisoverrekkjar Simen Aarskog  då Fitjar skulekorps fekk gåva si. Foto: Arne Vestbøstad.