Torsdag 30. mars kl. 19.30 er det klart for Bjørn Eidsvåg sin konsert «Solo»  i Fitjar Kulturhus. Denne gongen stiller han åleine med gitaren. Det er mange år siden Bjørn besøkte Fitjar, så denne konserten ser han fram til.

-For å gje eit tydeleg signal om at Bjørn stiller åleine med gitaren, heiter konsertserien gansk enkelt Solo, heiter det i ei pressemelding om konserten. 

Vidare kan me lesa at publikum har  gjeve utrykk for at ein kjem  nærare Bjørn og låtane hans gjennom denne konsertformen. I ei slik setting er det heilt naturleg å tenkje høgt omkring korleis songane vart til og dei assosiasjonane songane gjev. Det vert med andre ord ein del meir prat på desse konsertene enn på konsertar med band.

Sjølv om Solo-formatet er eignar seg godt for å prøve ut nytt materiale, vil fokuset likevel liggje på dei mest kjente songane.

Billettar får du kjøpt ved inngang eller ved å ringja 941 32 310.