Borna i flott song. Foto: Ingrid Hovstad

Fitjarstølane barnehage vitja Fitjar bu- og behandlingssenter i dag.

12 par med barneføter trippar spent i inngangshallen til Fitjar bu- og behandlingssenter(FBB). Nokre klarar ikkje halda seg, og har allereie starta å synga på songane dei skal framføra.

– Her er Ingrid, journalisten. Hugsar dykk ordet journalist, som me har øvd på, spør Mona Kristin Tufteland, pedagogiske leiar i Fitjarstølane barnehage.

Ein unisont ja kjem frå dei eldste borna i Fitjarstølane barnehage. Dei har det siste halvåret hatt songstund for bebuarane ved (FBB) ein gong i månaden.

– Me har i mange år vitja senteret på Luciadagen, og sunge for bebuarane, fortel Tufteland.

Brukarrådet på FBB såg korleis song gleda bebuarane, og ordna til faste songstunder for brukarane. Fitjarstølane barnehage er berre ein av aktørane som kjem å syng. Om to veker er det Årskog barnehage som kjem på besøk.

Blide bebuarar. Foto: Ingrid Hovstad

Store smil

– Me syntest det er positivt at borna får gleda bebuarane med song, berre det at me kjem på besøk gjer at brukarane lysnar opp, fortel Tufteland.

Og lysna opp kan me skriva under på dei gjorde. Store smil møtte borna i alderen 4 til 6 år når dei trippa inn i stovene på FBB.

Songar om veret, dagane, fuglar, fingrar og harar kom på rekke og rad, fleire med flotte bevegelsar til. Særleg guff var det i dei når dei song «Alle fugler».

Borna sin favoritt var den litt tøysete songen om Hasse Hare, som svelgde og bæsja ut att ei fluge. Nokre av bebuarane humra ogso godt av denne. Bebuarane song med på songane dei kunne, og var fulle i lovord etterpå.

– So flinke dei er, sa fleire av bebuarane, som kosa seg stort med besøk av borna.