Kveldsbøn i Fitjar kyrkje torsdag 22. januar.

 

Kveldsbøn i Fitjar kyrkje

Torsdag 22. jan. kl. 20.00  –  kl. 21.00

Etter ei kort samling med musikk og tekstlesing, kan tankar og kropp kvila, med tid for seg sjølv og Gud.

Velkomen !

Fitjar sokneråd

(ANNONSE)