Kjetil Grimen er ny dagleg leiar i Fitjar Sjø og Fritidsservice. Foto: Heiane Bil/Fitjar Sjø og Fritidsservice

Frå bil til båt: Kjetil Grimen har gitt seg som kundemottaksleiar på Heiane Bil, og har starta i jobben som ny dagleg leiar i Fitjar Småbåt- og Fritidsservice.

Kjetil Grimen er sjølv fitjarbu, og starta i leiarjobben for få veker sidan.

– Eg er fødd og oppvaksen på Fitjar. Difor er det jo spesielt flott å kunna jobbe på Fitjar når ein er ekte Fitjar-patriot, seier Grimen.

Han tek over stillinga som dagleg leiar etter Oddvar de Fine, som vil gå meir over til å jobbe i verkstaden.

– Eg gjer jo mykje av den same funksjonen her som på Heiane Bil, ved å ha ansvar ut mot kundane. Det er dette som har vore litt utfordring her ute tidlegare, å ha folk som heile tida kan svare på telefonen.

Sjølv om båtsesongen er over for dei fleste, er det for tida fullt køyr for båtbedrifta.

– Det er høgsesong for oss no med å ta opp båtar for vinterlagring. Det er dette som er den mest hektiske perioden, i tillegg til når våren kjem.

Fitjar Småbåt- og Fritidsservice har kundar frå heile Sunnhordland, og ikkje minst er hytteturistane svært viktige for bedrifta.

– Størsteparten av kundane våre er gjerne hyttefolk. Elles har me faste kundar frå heile dristriktet.

– Korleis har det gått i den nye jobben så langt?

– Det er travelt og mykje å henge fingrane i. Eg har jo berre så vidt begynt på den tredje veka mi her, så eg er framleis ganske fersk i gamet.