Sunnhordland Sandblåsing har for tida svært mykje oppdrag. Foto: Sunnhordland Sandblåsing

Etter rundt ti år med sviktande omsetnad bestemte eigarane seg for å ta grep. Det gav verkeleg resultat.

– Me er veldig nøgde. Kvardagen er definitivt blitt betre, fortel dagleg leiar Kjetil Huseth i Sunnhordland Sandblåsing.

Selskapet som spesialiserer seg på overflating blei starta av faren hans Kjell tilbake i 1985, med hovudkontor på Eldøyane på Stord og ein verkstad på Årskog industriområde i Fitjar.

Det siste tiåret har vore tungt for verksemda. Fleire år med millionunderskot og ein eigenkapital som raste nedover til -3,5 millionar på det verste, tek på.

– Det har vore mindre å gjera på i marknaden for oss. Det kan ein jo sjå i rekneskapstala. Det er klart det har vore ei tøff omstilling.

Dobla omsetnaden på eitt år

Dei fann etter kvart ut at noko måtte gjerast for å snu skuta.

– I dårlege tider så har ein fullt fokus på kostnadar og kostnadskutt. Me har også fått oppgradert utstyret vårt, sånn at me gjer ting meir effektivt enn tidlegare. Me har investert mykje i nye maskinar. Når det endeleg er meir aktivitet i marknaden så har ein då allereie gjort den jobben.

Og i fjor løsna det endeleg for verksemda. Omsetnaden dobla seg, frå 16,8 millionar i 2018 til 33,8 millionar i 2019. Overskotet (resultat før skatt) enda på knallsterke 5,4 millionar kroner.

Rett utstyr til rett jobb

Huseth fortel om ein heilt annan aktivitet i marknaden enn tidlegare.

– Hovudårsaka til dei gode tala er meir aktivitet i marknaden. Me har blant anna fått oppdrag for Weston, LOS Marine, Endúr Maritime og Kværner sitt demoleringsanlegg.

Han er sikker på at det har lønt seg å bygd opp ein konkurransedyktig spisskompetanse innan overflatebehandling.

– Det handlar mykje om å ha rett utstyr til rett jobb. Det er det som er viktig for oss. At me gjer ting på ein sånn måte at me har føretrinn framføre andre. Me satsar ein del innanfor ultrahøgtrykkspyling. Der har me det mest oppdaterte utstyret i landet.

Sunnhordland Sandblåsing utfører varierte oppdrag innan all slags overflatenehandling. Her har dei sprøytemalt om bord på ein båt. Foto: privat

Flest utanlandske tilsette

Sunnhordland Sandblåsing er blant dei verksemdene som fram til no har vore heilt upåverka av koronakrisa.

– Me har hatt det veldig travelt også i år, medan andre har hatt det stilt i samband med koronaen. Så me kan berre håpe at dette held fram.

Det har likevel vore litt praktiske utfordring for dei utanlandske arbeidarane. Selskapet har kring 40 i fast tilsette, kor av 30 er utanlandske og 10 er norske.

– Me har mykje folk frå utlandet, så det har vore litt utfordring kring dette med karantene.

Tidlegare hadde selskapet ei brakke på Heiane. Denne skal no bli sett opp i Årskog på Fitjar, der mykje av jobben føregår.

– Me har eit stort område nede på kaien på Årskog. Her har me alt av produksjonen som me gjer innomus. Me held mellom anna på med ein del offshore-båtar for Palfinger Maritime. Det er noko me gjer på Årskog.

Statsraad Lehmkuhl har i mange år vore ein trufast kunde av Sunnhordland Sandblåsing. Foto: privat

Mykje jobb for Statsraad Lehmkuhl

Ellers reiser dei tilsette rundt med utstyret og gjer jobben der kundane er. Blant anna har det blitt mange turar til Bergen for å vedlikehalde Statsraad Lehmkuhl.

– «Statsraaden» har me halde på med gjennom fleire verkstadperioder over fleire år, både utvendig og innvendig rehabilitering. I år blei heile botnarealet ultrahøgtrykkspylt med robot. Så blei det malt opp med nytt malingssystem og påført nytt toppstrøk på skutesidene, seier Huseth.

Sunnhordland Sandblåsing satsar også på ein heilt ny nisje for å få endå fleire bein å stå på.

– Me har starta opp med vassmeisling av betong. Dette utfører me for kundar som driv med betongrehabilitering. Oppgåva vår er å avdekkje betong ned til armeringa. Me nyttar då semiautomatisk utstyr som fjernar betongen berre ved hjelp av vatn.