Mange nytta høvet til å går rundt juletreet etter tenninga kl. 17.00. Foto: Bjørg Strømme

Berre godord er å høyra etter julegateopninga i Fitjar sentrum i går.

Den gode stemninga var verkeleg til stades under julegateopninga i Fitjar sentrum i går. Folk samla seg, den gode drøsen var til stades – og folk fann vegen både til aktivitetane og butikkane. Samstundes var det ein spesiell dag med tanke på den tragiske ulykka i Årskog dagen før. Rett og godt var det at denne vart markert med stille før fakkeltoget. Kanskje skapte dette endå sterkare samkjensle mellom bygdefolket. Me treng kvarandre i slike stunder.

Både Geir Skeie og Karl Gloppen signerte bøker, og begge var godt nøgde med både salet og tilbakemeldingane dei fekk. Geir har eit kjempestort opplag, og har mykje å gå på i så måte før alle bøkene er selde. Karl Gloppen, som berre har trykt opp eit par hundre bøker, vart av med mest alle saman.

-No har eg berre ein 10-15 bøker igjen, og dei må eg mest ha sjølv, sa han smilande til ein av våre medarbeidarar i går kveld, etter å ha fortalt om boka si på Fitjar Folkebibliotek.

Julegrana vart tent klokka 17, etter fakkeltoget. Mange nytte så høve til litt juletregang med Tom Rydland som forsongar og til tonar av Fitjar Skulekorps.

Alt i alt ei flott julegateopning.

Og etterpå var det lysmesse i kyrkja. Vakkert det òg…

Mange nytta høvet til å går rundt juletreet etter tenninga kl. 17.00. Foto: Bjørg Strømme

Julenissen var òg på plass. Foto: Bjørg Strømme
Julenissen var òg på plass. Foto: Bjørg Strømme