Vest Elektro AS, som ligg på FMV sitt område på "Sveiseneset", har skrive kontrakt med Bergen Group BMV om elektroinstallasjonar på to Multipurpose dykkarskip, med levering i  juli 2009 og november 2009. Skipa er av forskjellig design og storleik. Bygg nr. 163 har ei lengd på 95 m, og Bygg nr. 164 ei lengd på 120 m, seier Vest Elektro i ei pressemelding, der det vidare heiter: 

"Skipene er nyutviklet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og har design nr. ST 254 CD (LOA = 95 m, B = 20 m) og ST 256 L CD, (LOA = 120 m, B = 23 m). Foruten dykkersystemer og ROV-systemer, er skipene utrustet med hver sin offshorekran med kapasitet på henholdsvis 100 t SWL / 10 m, og 150 t SWL / 10 m. Skipene vil bli utrustet til å operere over hele verden – innen en industri som stadig er i utvikling, og som stiller meget strenge krav til løsninger og materiell som skal brukes under svært krevende forhold.  Skrogene skal bygges i Polen og utrustes ved Bergen Group BMV.

Kontraktene på de to siste nybyggene er det fjerde og femte store nybygget Vest Elektro AS har signert med Bergen Group BMV og innebærer prosjektering, system leveranser installasjon og idriftsettelse. Vest Elektro  Bergen Group BMV leverte i oktober 2007 verdens største seismikkskip for Ellen Forlands Rederi. I 2007 hadde Vest Elektro AS elektroinstallasjonen på bygg nr. 160 ”Geo Celtic” for Bergen Group BMV, som ble overlevert i oktober 2007 og som er verdens største seismikkskip."