Åtte brannmenn frå Fitjar og sju frå Stord gjorde ein kjempejobb då dei fekk sløkt brannen på Tveitafjellet i går. Foto: Fitjarposten

Dei tok seg opp i vanskeleg terreng med mykje utstyr og klarte å hindra flammene å få overtaket. I så sterk vind som det var i Fitjarfjellet i går, var det ei bragd. 

Johan Nilsen i Fitjar brannvesen fortel til Fitjarposten at dei rykte ut til sagbruket i Vik, der dei etablerte kommandoplass saman med Stord brannvesen. Derfrå køyrde brannmannskapa så langt dei kunne oppover mot brannen med ATV og ein pickup med ein skogbrannhengar som dei eig saman med brannvesent på Stord.

Eit godt stykke av vegen måtte brannmannskapa gå til fots, før dei nådde fram til åstaden. Her gjekk dei laus på brannen med skogbrannpisker og 20 liters handpumper. Det låg ikkje til rette for bruk av anna utstyr i det utilgjengelege terrenget, fortel Johan Nilsen, og han kan bekrefta at det var tungt arbeid for mannskapet hans.

Han stadfestar at årsaka var lynet – vitne observerte lynnedslag med påfølgjande røykutvikling.

Johan Nilsen framhevar det gode samarbeidet med Stord brannvesen, noko som blei avgjerande for at dei fekk situasjonen så raskt avklart.

Fitjarposten har skrive mykje positivt om våre lokale brannfolk. Dette berre styrker det inntrykket me har. Hadde det ikkje vore for denne innsatsen kunne det gått skikkeleg gale.


Det var full fyr, og ein tøff jobb for brannmanskapet. Foto: Fitjarposten.


Mannskap frå Stord og Fitjar begynner å få kontroll over brannen med skogbrannpiskene. Foto: Fitjarposten.