Annankvar torsdag er det mange ulike aktivitetar ved "Klubben" for 5., 6., og 7. klasse på Fitjar Bedehus. Her er det nattfotografering for fotogruppa, med stjerneskot og fullt fres.

Den store og flotte innandørs bilbanen med radiostyrte bilar er også i drift. Det pågår også bygging av kassebilar, Playstation og mykje anna.
Og matgruppa serverer lekkerbiskenar kvar gong.
Velkomen !