Dei hadde det sosialt og fint i lag, men gårsdagens diskotek fall ikkje heilt i smak hos fitjarungdommen.

Det hjelpte ikkje med innleigd DJ og røykmaskin. Den store stemninga og entusiasmen mangla hos dei relativt mange ungdommane me snakka med då me var innom ungdomsdiskoteket på Fitjartun mellom klokka 21.00 og 21.30 i går kveld. Det var i det heile fleire ungdommar utanfor Fitjartun enn inne på diskoteket.

Nokre av dei syntest det var for lite folk, andre likte ikkje musikken, men første og fremst var gjennomgangstonen at det ikkje var noko liv. Den gode stemninga mangla.

Om ikkje diskotekopplegget var ein innartiar, gav ungdommane likevel  uttrykk for at dei hadde det sosialt og kjekt i lag, og dei vaksne som stilte opp gjorde ein kjempejobb.

Me forlét Fitjartun litt overraska.

Er fitjarungdomen metta på diskotek? Hadde det vore betre om dei hadde styrt det heile sjølv i staden for å leiga inn folk utanfrå? Desse spørsmåla fekk me eigentleg ikkje noko skikkeleg svar på.