Englane kom med bodskapet om Lyset.

Onsdag 17.desember var alle barneskulane i Fitjar samla til gudsteneste.

Kyrkja var stappfull av elevar frå dei tre barneskulane i Fitjar. Tema for samlinga var «Lyset».

På tross av fleire hundre elevar til stades var det så fantastisk roleg at ein tydeleg kunne høyre kyrkjeklokkene som ringde.  4.klasse på Rimbareid stod for preludiumet og sette oss i god adventsstemning ved å koma inn i prosesjon medan dei song høgt og tydeleg «Tenn Lys».

Det var elevar frå Sælevik skule som tente adventlysa og las Inger Hagerup sitt adventsvers. 

3.trinnet frå Rimbareid skule hadde øvd inn songen «Det var ein gong ein stjernemann». Den store flokken unge jenter og gutar song kjempehøgt og viste stor glede med å opptre.

Dette året har musikkskulen drive ei fløytegruppe i Øvrebygda. Dei spelte ein song på fløyter som er ein mellomting mellom blokkfløyte og tverrfløyte.

Gudstenesta hadde stor elevdeltaking og det var god allsong leia av fire elevar frå 6.klasse på Rimbareid.

Englane kom med bodskapet om Lyset.