Annakvar søndag er det Klubb for dei i 1.-7. klasse på Stranda bedehus.

Det er søndag ettermiddag, klokka har passert 4 og me tek ein tur innom for å sjå kva dei held på med, på loftet på bedehuset på Strando. Dei fleste som brukar å gå på klubben er på plass, men dei saknar nokon som ikkje kunne koma i dag. Tidlegare har det vore søndagsskule på bedehuset, no kallar dei det Klubb, dei har flytta det til ettermiddagstid, utvida til 2 timar og lagt til både mat og aktivitetar etter søndagsskulesamlinga.

Dei startar som dei alltid gjer, med songen «Herren er Gud», før det er bøn og Bibelforteljing. Dei er kjempe flinke å synga! Alle får så utdelt kvar sitt søndagsskuleblad. «Yesss!» ropar dei og bler raskt fram til teikneserien om dagens tekst. «Kan eg få lesa, det er så gøy», seier ein. Han får lov til det, og dei andre følgjer med.  Etterpå snakkar dei litt om teksten. I dag handla det om profeten Elia på Karmelfjellet. Dei syng litt meir, og så kjem Sonja Pedersen, som er leiar på Klubben,  med ein Bibelquiz ho har laga til. Dei blir delt inn i grupper, og hiv seg ivrig over oppgåvene. Dette er alvor. Det var kunn eit lag som fekk alle rette, og det var Sandra, Alice og Mads. Gratulerer! Så er det ny konkurranse; fingerbingo. Det er ikkje heilt lett å forstå korleis ein skal spela bingo med berre fingrane utan brett, men etter tolmodig forklaring frå Sonja er dei i gang. Spenninga stig. Nokre har sju rette, andre åtta, og nokre ni. Men «åneiii…», der ropar Sandra «bingo», og me har ein vinnar. Sandra jublar, dei andre vert litt molefonkne. Men Sonja har endå meir på lur. «No skal det bli vaflar, kjeks og saft, så me må synga bordverset». Så kan dei velja: steika vaflar, spela Scrable eller spela Uno. Sonja plukkar fram 9 flotte porselenskrus som ungane har laga sjølv. Hobby-journalisten får seg eit enkelt pappkrus til safta. Det oser av vaffellukt på loftet, og når haugen med vaflar har blitt stor nok og Sonja seier «Ver så god» er dei ikkje seine til å be, og snart er fatet tomt.

Sonja Pedersen har og Arnhild Raunholm med seg som leiar for Klubben. Dei har ansvar annankvar gong. Klubben samlest alltid først på Bedehusloftet, men det hender at dei og tek ein tur ut, f.eks. til ballbingen på skulen som ligg like ved. Og ein gong var dei heima på garden hos Arnhild. Då var det vinter. Det er eit godt minne. Det var snø, og dei akte og stod på ski, og så hadde dei bål ute, grilla pølser, og hadde kakao. Nokon kjem på at det snøa, og at det var så koseleg. Ein hugsar at dei såg på stjernene, men blir litt usikker på om det kan vera same turen, for då hadde det jo snøa så mykje. Dei planlegg ein tur ut i haust og. Kanskje ei juleavslutting med graut på låven til Arnhild.

Så vil dei leika «Bro, bro, brille». «Nei, men då må me ned, og der har eg ikkje satt på varmen, så der er det så kaldt», seier Sonja. Ingen bryr seg om litt kulde, så ned ber det. Det blir både Bro, bro brille og Stolleiken før klokka nermar seg seks og samlinga er over for i dag. Men først må me ha eit gruppebilete til Fitjarposten, for alle vil i avisa, helst både på nett og i papir. «Takk for i dag då», seier Sonja, «og ingen må gå heim åleine, de må passa på kvarandre».

Dei har det både spennande og kjekt på Klubben på Strando, og no det er berre to veker til neste samling med ny forteljing, nye aktivitetar, ny mat og nytt blad.