Kidnavatnet blei tømt for aure på vel ein månad, og begge utlånsbåtane er flytta til Midtvatnet.

Det er Josten Prestbø i Fitjar jakt- og fiskelag som fortel dette til Fitjarposten. I løpet av nokre få veker blei det fiska 35 kg fisk Kidnavatnet, fordelt på rundt 400 aurar. Det gir ei gjennomsnittsvekt på litt under 100 gram, men det var eitt stort unnatak. Ein av aurane vog faktisk heile 1,4 kg! Josten fortel òg at det har blitt drege storfisk i Olstjødno i sommar, ein fin aure på heile 1,9 kg.

Dette tyder at det kan by seg ei hyggeleg overrasking for dei som tar umaken med å prøva fiskelukka i fjellet. Begge dei to Pioner-båtane ligg no ved Midtvatnet, ein i kvar ende av vatnet. Kassen med garn er låst med kjetting, og nøkkel kan lånast hos Jostein Prestbø. Andre fiskereiskapar som oter og sluk må folk halda sjølve, fiskelukke like eins.