Pusen som har vore sakna frå torsdag kveld i Bakken er komt til rette.

 Katten sat på «trappa» og venta på matmor tidleg i morges -i lag med ein liten harepus!!
Takk til alle dei som har leita i garasjar og boder – og alle «leitemannskap» som har engasjert seg i den vesle firbeinte kroppen si forsvinning.  No blir det ei kjekkare jul når alle «husstandsmedlemmane» er på plass!