Katt og eigar har endå ein gong funne kvarandre.

 Kjekt å kunne vera til hjelp.