Det vert kåringssjå i Fitjar torsdag 22. september. – Dette er ei kvalitetsmønstring, seier John Karsten Raunholm, som set i styret for Fitjar sau og geit.

– Torsdag 22. september kl. 10.00 inviterer Fitjar sau & geit saueeigarar som er med i sauekontrollen til kåringssjå ved grendahuset i Osternes. Då skal aktuelle vêrlam som held eit minimumskrav undersøkjast grundig av kvalifiserte kåringsdomarar, fortel John Karsten Raunholm.

Domarane er Kåre Habbestad og Ole Sævareid. Eksteriør (generell kroppsutsjånad), bein, ullmengd og ullkvalitet vert vurdert på ein skala frå 6 til 10. Landbruksavdelinga i Stord og Fitjar vert med for å hjelpa til med avviklinga. Karluf Håkull frå Nortura samlar alle opplysningane i ein landsdekkjande database.

– Dette er ei kvalitetsmønstring slik at dei som er på utkikk etter ein god vêr vil kunna finna litt av kvart å velja i. Kåringssjået er med på å laga ein møteplass og er viktig for vidare utvikling av eit godt sauemiljø på øya, understrekar Raunholm.

Etter det fitjarposten.no erfarer, blir det hard kamp om topplasseringane. Saueeigarane sør på øya har alt byrja å børsta ulla for å gjera lamma så fine som mogeleg.

– Men dei kan rekna med hard konkurranse frå fitjarbuen, seier Raunholm, og legg til slutt til at det vert selt kaffi, brus og rundstykke. Alle interesserte er velkomne.

 

 

legal steroids pills