Fitjar kommune har kanoar til gratis utlån for alle interesserte.

Kanoane som Fitjar kommune er med å disponera og som tidlegare har vore plassert hos  Bjørn Haaland, vert frå no av å finne hos Fitjar Sjø & Camping.

Kontakt Fitjar Sjø & Camping v/Randi Dalen på tlf 41 42 80 38 om du ynskjer å låne kano.