Har du tidlegare prøvd å leggja inn noko på nettkalenderen vår utan å få det til? Prøv igjen no.

Me trur du vil få det til no. Saka er at oppsettet på korleis du skal koma inn er gjort tydelegare. Hugs berre at du må registrere deg først. Når du så har lagt inn ei hending, vil du få melding og takk i frå oss om det, på mail. Lukke til.