Litt  før kl 08.00 i dag tidleg såg me ein skiløpar med sekk på ryggen på isen.

Litt seinare var han på plass ved eitt av fleire fiskehol ved Tveitaholmen i Storavatnet (eller Høgholmen som andre kallar han). I halv elleve-tida stoppa me og prata litt med isfiskaren.

Han fortalde at det var kaldt å fiske, sjølv om sola skein og han var tydeleg kledd for ein slik aktivitet. Gradestokken viste nesten ni kalde grader i dag.

Etter 2- 3 timars fiske låg det totalt fire røyer på isen. Den minste målte nok berre 10 cm, og den største kanskje 23 cm. Me tenkte at det må vera ein tolmodig og fiskeglad person som sit på krakken og frys meir enn ein dag. Han hadde vore på fiskeplassen her fleire dagar denne veka. Me gløymde å spørja korleis fangsten var tidlegare. Fiskaren, ein ung mann, ønskte korkje bilete eller namn i Fitjarposten.no.

Då me snudde heimover etter ein skitur mot Breiavikjo, såg det ut som fiskaren var på veg til lands att.